Plaatsing sensor pads


Zoals u wellicht reeds op deze pagina gezien hebt, kan voor het colonpil onderzoek een zogenaamde "belt" gebruikt worden. Dit is een comfortabele oplossing. Er hoeven dan namelijk niet meerdere losse plakkers op de huid geplakt te worden. Toch kan het in sommige situaties wenselijk zijn om niet te kiezen voor het onderzoek met de "belt" , maar met losse plakkers. Indien dit het geval is, dan worden deze plakkers opgeplakt zoals hieronder weergegeven.